FACES OF THE WORLD

Miljoenen gezichten op deze wereld. Waarachter verschillende karakters, ethnische achtergronden en geschiedenis schuilen. Maar wie vertegenwoordigt de universele taal van ons zijn? En wat verbindt ons ondanks deze grote verschillen?

Voor dit werk raakte ik geïnspireerd door de grote meesterwerken binnen de kunst, zoals vaak in mijn fotografie het geval is. Kunst is een taal die wij als mens al eeuwen begrijpen. Die ons raakt, verbind, aankijkt en zonder woorden communiceert.

Faces of the World is een serie waarin de meest bekend kunstwerken van de wereld vertaald zijn naar (beauty) portretten. Deze werken vertalen de gezichten van de wereld in al zijn diepte, schoonheid, bewegingen en emotie. Kunstwerken die iedereen kent, waar een ieder mee opgevoed wordt en die ons blijven verbinden door de tijd.

Millions of faces in the world. Behind them are many different characters, ethnical backgrounds and history hidden. But who represents the universal language of our being? And what connects us despite our differences?

Like in most of my photography work I got my inspiration from the big masterpieces from art for this project. Art is a language that we humans understand since centuries. One that touches us, connects, looks at us and communicates without words.

‘Faces of the world’ is a series in which the most well-known pieces of art are translated into (beauty) portraits. These works translate the faces of the world in all their depth, beauty, movement and emotion. Art that is known by all, that’s in everyone’s education and that keeps us connected through time.

Concept by Britt Roelse
MUAH by Corine Hamel
Models by Cachet Models
Fashion by Magda Boutique
Styling by Britt Roelse