loader
studio,

History is what makes you the human you are today.

EN

The authentic character of the village where I grew up, the uncomplicated way of living and the surrounding nature as well as the craftsmen in my environment awakened nostalgic feelings for earlier times. Those feelings are what I look for in both myself and as an autonomous photographer. With a pictorial approach I search for intimacy in my work. Inspired by the 17th and 18th century paintings, landscapes, romanticism and untouched beauty. So tangible you almost feel a breath and have the tendency to brush away a hair. Beauty found in the stillness of time.

NL

Het authentieke karakter van het dorp waarin ik geboren ben, de ongecompliceerde manier van leven en de omringende natuur, evenals de ambachtslieden in mijn omgeving, wekte nostalgische gevoelens voor vroegere tijden op. Waarnaar ik op zoek ben binnen mijn werk en binnen mezelf als autonoom fotografe. Op een picturale manier zoek ik naar intimiteit. Geïnspireerd door 17e en 18e eeuwse schilderkunst, mythen en romantiek. Je moet een adem bijna kunnen voelen, een plukje haar uit iemands oog willen vegen. De schoonheid zit in de verstilling van de tijd.